Om mig

När drömmar blir verklighet

I mitt hjärta har jag alltid drömt om en mer jämställd värld och kanske själv bli en del av dem som vill vara med och göra en instats som kan bli till betydelse … och göra skillnad….och ge liv åt barns drömmar och visioner. Efter mina två vistelser i Indien, på DSI, Devi Saravathi India Trust, har dessa perioder varit fantastisk upplevelse för mig och satt djupa spår i mig. Jag tror att för barnen och även personalen har de betytt mycket att jag bara har funnits i deras närhet och bidragit med förståelse, visat dem uppskattning och värme.

Alla barn behöver trygghet, kärlek och bekräftelse, någon som leker med dem, lyssna och tröstar.

Alla barn behöver en familj!

I oktober 2009 blev ovanstående verklighet för mig och genom olika privata kontakter i Sverige fick jag en inbjudan från Mrs Ruby James att komma till DSI som volontär och biståndsarbetare. Centert ligger ca 60 km från Chennai, i Tamil Nadu, södra Indien och består av förskola, lågstadium, högstadium samt internat för föräldralösa och mycket fattiga barn. Min huvudsakliga uppgift var från början tänkt att undervisa i engelska, vilket jag gjorde till viss del. Men massor av andra uppgifter väntade på mig t.ex att åka ut till byarna med gåvor, kontrollera hälsovården, att skolbarnen regelbundet gick till skolan, att barnen fick sina vaccinationer och alla skötte sin hygien.

En annan viktig uppgift för mig blev att jag dagligen åkte med centrets skolbuss på ca två och halv timmars tur på dåliga vägar/stigar och stark hetta. Det var en mycket betydelsefull uppgift, jag fick se hur barnen bor och möta deras anhöriga

DSI grundades i Hamburg i början av 90-talet av en privat stiftelse. Grundarens namn var Günter Spritzing och är en politisk och religiös obunden organisation. Ett samarbete inleddes med Mrs Ruby James och hennes familj och första huset stod klart 1996, ”Hamburg Haus” och tio barn kunde flytta in och vid den tidpunkten fungerade det endast som ett barnhem.

I takt med ökande ekonomiska tillgångar, i form av gåvor och medlemsavgifter från den tyska föreningen, utökades verksamheten. I dagsläget bor det ca 130 barn på internatet och ca 500 barn går på skolan. Förutom de barn som hämtas med skolbussen, kommer barn från avlägsna byar, gående eller cyklande. Skoluniformer, skolmaterial, hygienartiklar, mediciner är ständigt återkommande behov för barnen på internatet. De flesta barnen saknar föräldrar eller faddrar som betalar för dem.

Klimatet i Tamil Nadu går hårt åt byggnaderna, därför är många utrymmen i starkt behov av renovering bl.a. toaletter, tvätt och duschutrymmen, golv och väggar. Även utökning och förändringar av klassrum och bibliotek är av prioritet, plus mycket annat.

Under mina vistelser har jag på plats sett vilka behov som varit mest aktuella och kunnat fördela de olika medlen på bästa sätt. Detta tack vare gåvor från olika föreningar, Erikshjälpen / Östermalmskyrkan Kristianstad olika företag, Lions Club tillika med de olika event jag anordnat. Viktigt att notera att jag åker som privatperson, jag har ingen organisation bakom mig och följaktligen inga mellanhänder. Jag betalar alla mina privata kostnader.