Tack till

Tack!

DSI,2016.

Nu är jag åter i Indien och DSI, jag anlände den 21 jan och åker hem den 26 febr.

Åter igen vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till ALLA som på olika sätt sponsrat med skiftande bidrag, vinster till lotteriet vid författaraftonen den 19 okt. på Aoseum,Åhus samt inte minst alla trogna faddrar.

TACK FÖR ALL UPPMUNTRAN TILL MIG PERSONLIGEN.

UNDER 2015 BYGGDES TOALETTEN FÖR HIGH-SCHOOLPOJKARNA SAMT TVÅ KLASSRUM PÅ TREDJE VÅNINGEN DÄR UNDERVISNINGEN I ENGELSKA-KLASSERNA ” ENGLISH MEDIUM” BEDRIVER SIN UNDERVISNING.Tillika med dessa två stora projekt tillkom mycket annat som t.ex bord och bänkar till förskoleklasserna, anslagstavlor samt massor av skolmateriel.

Tack än en gång!