Framtidsplaner/ Visioner!.

Mina framtidsplaner eller visioner angående projektet DSI, Indien.

Komplettera den redan befintliga skolan,som sträcker sig från förskola upp till tionde klass, med en yrkesskola ” trainingcenter”. Här skulle ungdomar efter avslutad skolgång på DSI och ungdomar från de närbelägna byarna erhålla en praktisk yrkesutbildning i t.ex. målning,murning,sömnad, snickeri, bygg eller möbel, ekologisk odling m.m.

Dessa kurser kan ha olika inriktningar beroende på behov och önskemål.

Kurstiden kan variera från sex månader upp till ca ett och ett halvt år.

Alla ungdomar har inte möjlighet att studera på college eller universitet, de saknar ekonomiska medel, har inte intresse eller kompetens.

Då skulle denna praktiska utbildning vara ett lämpligt alternativ.

Mark för denna byggnad finns redan inom projektets område.

För projektets gäster eller volontärer finns inga lämpliga boendemöjligheter i närheten. Då skulle det vara perfekt med gästrum och kök för självhushåll på en ovanvåning!

Men allt detta kräver noggrann planering, både ekonomiskt och med tydlig behovsanalys med förankring hos aktuella myndighetsorgan!

En annan viktig aspekt är att föräldrar har lättare att acceptera denna vidareutbildning än universitet,college mm då utbildningstiden är betydligt kortare och ej heller så kostsam. De kan kanske också se att det kan bli en satsning med utveckling i deras byar då deras son eller dotter kan utöva denna kompetens de erhållit på yrkesskolan.

I nuläget vill föräldrar eller släktingar ha hem sina ungdomar antingen för äktenskap eller ta ansvar för sin familj eller släktingar efter avslutad tionde klass.!!

Utöver dessa framtidsplaner önskar jag ekonomiskt stödja de ungdomar som önskar utbilda sig till t.ex lärare, ingenjör, sjuksköterska.Dessa utbildningsinstitut har olika skolavgifter”fee” beroende på kvalitén på undervisningen eller om de är statliga eller privata.

Vill just Du vara med mig att förverkliga mina framtidsplaner? Alla gåvor mottages med största tacksamhet! Ditt bidrag gör skillnad!

Vänliga Hälsningar

Inga

Kontonummer:8313 9 504 382 999-2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *