Hösten 2014

Nu kan man väl säga att sommaren har övergått i höst och i morgon träder vi in i sista kvartalet 2014.

Så snart väntar ”brittsommaren” . Härligt! Vi har en underbar natur som vi inte alltid uppskattar.

I söndags mötte jag en person från Zimbabwe som uttryckte sin entusiasm över vårt klimat. Detsamma gjorde Ruby James, Direktor på DSI, när hon besökte oss i somras.

Jag har ofta kontakt med Ruby via skype och det betyder mycket för os båda. Avståndet oss emellan blir inte så märkbart.

Det har i princip varit torka med extrem värme sedan april månad. Endast ett fåtal regnskurar och monsunregnet har uteblivit i detta område.

Höga dagstemperaturer, ca 35-45 C.

Detta har haft till följd att elektriciteten på DSi ofta varit borta och vattenförsörjningen ibland obefintlig. Barnen blir trötta ,sjuka och orkar inte så mycket.Detta gäller klart alla ! En del vattenledningar har gått i sönder likaså en del elkablar.

Detta behöver självklart åtgärdas och tack vare de pengar som vi fick ihop vid våra ”bokförsäljningslördagar” kunde jag skicka över det belopp som behövdes för dessa reparation/>
/>Även en ny vattenbrunn är just nu under uppförande,då vattnet inte är tjänligt som dricksvatten på primary-school och på farmen.Sammanlagt sände jag över tolvtusen kronor.Detta belopp räcker till allt detta .Helt fantastiskt.

Tack än en gång till er alla som skänkte böcker samt alla privata givare. Utan er hade detta inte varit möjligt

I förra veckan berättade Ruby att en av de bästa mjölkkorna dött av en elakartad infektion, trots god behandling av veterinärer. Det är förknippat med extra utgifter då mjölk behövs inhandlas varje dag.

Då är jag glad att jag under oktober månad är inbjuden på två ställen att berätta om arbetet på DSI,vilket ger en slant till mina kära vänner på projektet.

Jag planerar att åka till Indien efter trettonhelgen och stanna sex veckor. Lisa Beyer kommer att vara där veckorna sex, sju och åtta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *