DSI maj 22.

En hälsning från projektet DSI, Indien. Vår direktor Jennie har sänt en aktuell uppdatering hur de har det på projektet.

Vädret har under april och maj fram till nu varit ovanligt varmt för årstiden men de klarar sig på något sätt. Vissa barn har fått hudproblem på grund av det extremt varma och torra vädret, men de kontrolleras regelbundet av skolsköterskan och av skolläkaren,som har sin lilla mottagning på DSI varje lördag.

Vanligtvis slutar vårterminen den 15 april och skollov fram till den 2 juni men på grund av pandemin och kraftiga monsunregn öppnade skolan väldigt sent efter jullovet.Dessutom har regeringen ökat antalet skoldagar, därför blir årets sommarlov förkortat.

All personal är som alltid upptagna av sina olika arbetsuppgifter. Varje år måste all verksamhet dokumenteras och nya licensförnyelser inskickas till regeringen. Det tar mycket tid i anspråk för vår direktor.

Prisbilden har ökat även i Indien och det påverkar självklart vår ekonomi. Vi har ökat vårt kobestånd, fodret har blivit dyrare och inte alltid så lätt att få tag i då det är eftertraktat. Drivmedelspriserna har också ökat och våra bussar kör ju flera mil varje dag för att hämta våra externa elever. Många av eleverna kommer från mycket fattiga familjer och kan inte betala skolavgifterna. Skolmaterialet måste då tyvärr bekostas av DSI, som redan har ansträngd ekonomi.

DSI, Devi Sarasvathi India Trust,startade 1996. Byggnaderna är slitna och mycket har redan fått repareras. Elkablar och en del maskiner behöver förnyas.Pojktoaletterna är i behov av reparation, en del av våra tak blev förstörda under monsunregnet i januari och måste målas med vattenbeständig färg.

Många män och kvinnor i vårt område letar sysselsättning och kommer även till DSI .Vi är behov av mer personal men vår ekonomi tillåter inte fler anställda. Tyvärr!

Även flera barn är i behov av att bo på vårt hostel men vi har inte utrymme åt alla. Ej heller ekonomi då de flesta föräldrar inte kan betala för sina barn.

Det här sista året har varit utmanande på många olika sätt. Min förhoppning är att de viktigaste sakerna på projektet kan åtgärdas samt en önskan att Coronapandemin kommer att utplånas.

TACKSAM FÖR All HJÄLP.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *