Nyheter DSI

Arbetet på DSI har så sakta börjat ta fart efter flera månaders uppehåll pga Pandemin.En del barn har redan anlänt till internatet. Enligt statens restriktioner får tio barn anlända , sitta en vecka i karantän. Så kommer det att fortsätta , so far, tills alla är tillbaka.

Barnen är överlyckliga att vara ”hemma” igen, få äta sig mätta, sköta sin hygien och framför allt att åter få möta sina kamrater och personalen på DSI.

Skolan planeras att öppna den 21/9 för de högre klasserna ( åk 6-10) . Många nya ansökningar inkommer till både internatet och skolan, många familjer är i stort behov av hjälp. Föräldrarna saknar arbeten och ännu större fattigdom råder efter månader av uppehåll. För att få någon chans till arbete måste de tyvärr ofta söka sig utanför sina egna byar och då bo på dessa orter. Då är det omöjligt att ha barnen hemma.

Vi önskar alla på projektet DSI ” all the best” och att verksamheten får fortsätta i lugn och ro samt att Corona avtar/ försvinner!!

Ta hand om er!

Inga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *