Julen 2023.

Julen är magisk för många barn i vår värld men tyvärr inte för alla. Din julgåva gör skillnad och kan bidraga till att förändra barns liv.

Hjälp barn som är i stort behov av din hjälp.

Barn som hamnar utanför skolan istället för att få en gedigen utbildning löper stor risk att fortsätta sina liv i fattigdom, dras in i kriminalitet eller rent av giftas bort innan de hunnit bli vuxna.

Därför är skolundervisning oerhört viktig och är alla barn rätt!

Många barn har det svårt i vår värld.

Men självklart tänker jag särskilt på barnen på projektet DSI, Indien.

Från 2009 har jag varit där som volontär,sponsor och biståndsarbetare.

Tack vare min familj, alla fantastiska medskapare,faddrar och sponsorer i min omgivning.

Tacksam för din julgåva❤️

För kontakt och info: mailadress ingaeke@hotmail.com

Tel: 0703083688

Varma hälsningar i Adventstid!🙏🏽🙏🏽

Inga Ekelund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *