3-10 febr.-16

Ytterligare två veckor har gått sedan jag skrev senast. Har haft problem med att få ut texterna men idag ( 10-2!) kom Munnar! ut på startsidan. Gissa om jag blev glad.

Arbetet med el-ledningarna och en del murningsarbeten är påbörjade samt de förstörda batterierna till solcellslamporna på skolgården är utbytta. Vill nämna att solenergisystemet som installerades 2013 klarade av regnovädret och kunde leverera ström under den perioden. Jag är så tacksam att detta kunde genomföras.

Lärarna på high-school anordnade en föräldradag, som hade hörsammats av ganska många föräldrar. Obs! här satt kvinnorna främst. Genomgång av kursplan i de olika ämnena, den försenade examensperioden och elevernas frustration med anledning av detta upptog mycket av tiden. Särskilt viktigt att våra elever i klasserna tio är flitiga och sköter sina uppgifter. De elever som bor hemma har förlängd undervisning varje dag under denna period. Detta med anledning av att de flesta föräldrar är analfabeter.Eleverna som bor på internatet får hjälp av personalen.

Denna givande dag avslutades med att resp förälder fick se sina barns examensresultat samt se och ev. köpa elevarbeten från ” the art- class”, t.ex. små batikdukar, smycken ,kuvert, glasögonfodral, askar mm.

I början av varje månad utdelas olika slag av hygienartiklar till samtliga som bor här på internatet. Då ställer de sig rumsvis och mottar sina saker. Underbart att se hur tacksamma de blir för tvål, tandkräm, olja, tvättmedel mm.

En dag i förra veckan åkte Ruby och jag till en plantskola för att köpa lite nya växter. Mycket blev förstört under ovädersperioden. Jag fick god hjälp av en del flickor när vi utplanterade dem, samtidigt fick de lite undervisning i trädgårdskunskap. Det var uppskattat! En av husmödrarna fick hämta en batteridriven borrmaskin och göra hål i krukorna. Hålen som påstods vara där var bara markerade!

Dagarna blir nu varmare och varmare, då är vi tacksamma att elen är någorlunda konstant så bl.a. fläktarna kan bidra med lite svalka i klassrummen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *