DSI nov-dec 2015

Som Ni säkert läst och sett på Tv har Tamil Nadu drabbats av ihållande regn den senaste månaden och detta har även orsakat stor förödelse på DSI. Skadade el-ledningar har periodvis gjort projektet strömlöst och vattenledningarna har brustit pga vattenmassor,vilket orsakat föroreningar.

Skördarna har ruttnat vilket lett till att priser på dagligvaror ökat kraftigt.Det är av stor vikt att maten som serveras är både näringsrik och tillräcklig så att barnen orkar med sina skoluppgifter.

Allt detta blir mycket kännbart på den redan ansträngda ekonomin på DSI.
För att förhindra ev sjukdomar har skolläkaren på Ruby James inrådan gett barn och personal förebyggande medicinering

Med tanke på framtida behov är det av hög prioritet att bygga vallar framför de mest utsatta områdena runt DSI.Till detta behövs sand och det är förknippat med betydande kostnader på grund av långa och dryga transporter.MUREN SOM BYGGDES 2014 HAR SKYDDAT VATTENMASSOR ATT TRÄNGA IN PÅ DEN SIDAN AV OMRÅDET.VARMT TACK TILL ALLA FÖR DENNA HJÄLPINSATS!

Skolan har varit stängd sedan den 17 nov.och eleverna har stor ängslan över den inställda undervisningen, de tänker på hur de ska klara av sina prov inför olika examina.

Ja, detta är en aktuell beskrivning av den bistra verkligheten vid DSI just nu och jag hoppas att regnet upphör så man snart kan få en någorlunda normal vardag igen.

Vad som möter mig när jag den 20 januari -16 återvänder till Indien och DSI vet ingen. Men det är angeläget för mig att komma tillbaka till detta mitt älskade projekt, räcka dem en hjälpande hand samt försöka ge tröst och uppmuntran.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *