Olika besök mars-14

I fredags var vi inbjudna att närvara vid en promotion i Chennai. Rubys svägerska fick då en doktorsgrad i bla hur man på ett pedagogiskt och metodiskt sätt i en trygg klassrumsmiljö uppnår goda resultat för studenterna i bl.a. ämnet naturvetenskap. Hon genomförde denna redovisning och svarade på frågeställningarna med glans. Mycket givande och intressant att närvara vid denna ceremoni.

Ett annat intressant besök gjorde vi igår, lördag, då vi besökte Isvariyas college.Hon är en av våra fadderflickor som nu påbörjat en högre utbildning i engelska.Från att endast i sin grundutbildning haft all undervisning på tamil, utom i engelska förstås, har hon nu klarat sitt första år.

Vi blev väl mottagna och att få möta alla dessa fantastiska lärare är vi tacksamma för. De menar att om man som elev kommer till denna form av undervisning krävs mycket av eleverna men att de även behöver TID.De hade god förhoppning att våran tös ska klara sina 3 ev4 år på detta college. Isvariya var stolt över vårt besök,lärarna tackade oss hjärtligt som gett oss tid för besöket.

Jag framförde även ett varmt tack till denna trevliga lärarkår för deras goda , empatiska och pedagogiska sätt att hantera dessa svaga elever och tilltro till deras potensial.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *