Skolstart 2019-2020.

Förra veckan var det stor glädje på skolan i DSI, då startade nämligen det nya läsåret i samtliga klasser.Många ”nya” barn har tillkommit i samtliga klasser samt även nytillkomna barn på projektets hostel. Dessa barn kommer från mycket fattiga familjer, där föräldrarna saknar både utbildning och arbete .I bästa fall kan de få olika dagsverke, dock med väldigt låga löner. Tyvärr går ofta dessa pengar till mannens alkoholmissbruk. En del av dessa barn som bor på hostlet saknar föräldrar eller har släktingar som inte orkar eller har ekonomisk möjlighet att ta hand om barnen. Bli gärna fadder eller bidragsgivare till dessa barn.

Skönt att DSI finns för dessa barn.

Det var glada och tacksamma barn som nu har fått möjligheten att gå i skola. En del föräldrar kom tillsammans med sina barn och de uttryckte stor tacksamhet att deras barn blivit ”antagna ” på vår skola.Skolan har som jag tidigare skrivit ett gott rykte bland befolkningen i de närliggande byarna.

Ca 450 barn är nu elever på projektets olika klasser, från de två förskoleklasserna upp till årskurs tio. Primary school är klasserna åk 1-5 och undervisning är på engelska. High-school är klasserna 6-10 och är sk tvåparallelliga med tamil och engelska som språk. Sammanlagt är det sjutton klasser på skolan .

ALLA BARN HAR RÄTT ATT GÅ I SKOLAN!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *