DSI 2023.

Efter tre års uppehåll är jag nu åter på plats på projektet DSI,TamilNadu, Indien.

Jag har nu varit här en dryg vecka och det är många intryck som ska komma på plats. Mycket är sig likt men man glömmer efter tre år.Temperaturen har hitintills varit behaglig men värmen börjar så sakta närma sig trettio grader under dagtid.

På internatet bor fn endast 58 barn. Men många ansökningar är insända till government för behandling och godkännande.Det kan ta sin tid!

Därefter blir det fler barn som är i behov av att få komma till DSI och få ett tryggt hem. Men i skolan är det sammanlagt 500 elever från förskoleklasserna upp till årskurs tio. Alla klasser är överfulla,allt från 35 elever upp till 42.

Tidigare i veckan besökte jag en andra klass med 42 elever och en femteklassare med 43 elever. Oförståeligt för en fd svensk pedagog. Men de har sin särskilda metodik/pedagogik så det funkar tydligen.

I specialklassen, som startade läsåret 2021-2022, går det fn tio elever, alla med funktionsvariationer. Deras pedagoger och assistenter tillgodoser verkligen varje elevs speciella behov.

Av bidrag som inkommit på mitt indienkonto , ska jag i denna klass ordna med ett ”jättetårtkalas”. Enligt alla elevers önskemål. TÅRTA är gott tycker alla.

Och i morgon ska alla barnen på vårt hostel med personal åka på en heldagsutflykt till ett Tivoli, typ Liseberg. Det finansieras också av de extra bidrag som öronmärkts till barnen. Varmt tack till alla som generöst delat med sig.

Just nu är det i en del klasser förberedelser inför examen, t ex avslutar inte eleverna i tionde klass sin skoldag förrän kl 18.00. De får ett mellanmål kl 16 bestående av te, bulle o kex. Även detta tas från gåvokontot. Varmt tack !

Under förra året utökades farmen med ett stall, luftigt och stort. Kor o kalvar tycks trivas bra, totalt 18 kor o två kalvar. Men två kalvar är på ”väg”. Mjölk blir dagligen över till försäljning.

Många glada hälsningar till er alla önska en glad pensionär/ volontär.

Inga Ekelund

Devi Sarasvathi India Trust.

I det senaste magasinet Vi syns i Åhus var ett reportage om DSI och direktorn, Jennie Catherines besök i Hamburg , Yngsjö och Åhus. Jag ska försöka plocka ut det viktigaste och skriva ner det i detta inlägg.

Projektet ,som startade i början av 90-talet är helt beroende av bidrag och Inga Ekelund har under många år arbetat ideellt med att samla in pengar .

Under helgen i månadsskiftet september oktober fick Inga besök av Jennie James från Indien. Jennie är dotter till framlidna Ruby James som var direktor på DSI sedan starten -92. Idag är det Jennie som tillsammans med brodern Arun leder verksamheten och hon berättar hur mycket hon uppskattar den hjälp de får av bla Inga och från den tyska föreningen DSH, Hamburg. Ingas hjälp betyder väldigt mycket. Inga har stor förståelse för situationen på projektet och är väl insatt i hur den indiska regeringen fungerar, berättar Jennie.

Att vara på besök i Sverige och hos Inga upplever Jennie positivt och hon känner sig välkommen, hon tycker alla hon möter är snälla och vänliga. Jennie berättar vidare att det aldrig var någon tvekan att ta över efter sin mamma då hon känner ett oerhört ansvar gentemot den viktiga verksamhet som byggts upp.

Jennie är tydlig med att tala om att utan bidrag skulle verksamheten inte fungera.Den indiska staten bidrar inte alls. Huvudsponsorer för projektet kommer från Tyskland.På DSI bor fm 56 barn på internatet och på skolan går i dagsläget 450 elever. De flesta externa eleverna hämtas upp av skolans bussar. Vi har två förskoleklasser, en klass för funktionshindrade elever, fem klasser i Primary school/ lågstadiet och fem klasser på high school/ högstadiet.

. Utmaningar?

Vi önskar kunna utöka skolan med klass elva och tolv. Som det nu är måste de elever ,som vill fortsätta studera och börja på skolor inne i stan Chengalpattu. Tyvärr har inte alla elever varken intresse eller möjligheter och flera bestämmer sig för att sluta skolan.Därför hoppas Jennie på denna utbyggnad och få behålla eleverna tom klass tolv och ta sin examen på vår skola.Men till detta projekt krävs att hitta sponsorer ,då det blir mycket kostsamt.

Vidare behövs förbättringar av både solenergin och biogas fortsätter Jennie. Inga kunde 2013 med hjälp av privata sponsorer installera solpaneler för att få elektricitet både inom och utomhus samt uppvärmning av vatten.Men nu behöver man reparera eller installera nya. Dessutom behövs en biogasanläggning då ved och bensin har blivit enormt dyrt i Indien. Det är stora projekt och det krävs stora belopp försatt kunna genomföra detta.

Inga fick under pandemin göra uppehåll i sina årliga resor till Indien men i januari 2023 blir det dags igen. Vi hälsar henne varmt välkommen tillbaka avslutar Jennie.

Indienbesök.

Jennie, nuvarande direktorn på Projektet DSI, Indien.

Faddrar, sponsorer och alla övriga intresserade !

Jag har den stora glädjen att hälsa er välkomna till en efterlängtad träff med DSI i focus.

Lördagen den 1 oktober kl 14.00 träffas vi i matsalen, Åhmans, Åhus. Adress: Sandvaktaregatan 26, ingång från Norra sidan.

Det är med tacksamhet att hälsa Jennie James välkommen till denna träff. Jennie är dotter till framlidna Ruby och James. Ruby var direktor på DSI sedan starten 1992.

Jennie kommer direkt från Hamburg där hon tillsammans med brodern Arun deltagit i firandet av DSI:s 30 årshögtid tillsammans med föreningen DSH ( Devi Sarasvathi Hamburg ).

DSH startade projektet DSI tillsammans med Ruby James med familj.

Jennie kommer att berätta hur situationen är på projektet och ni får tillfälle att ställa frågor .

Enkel förtäring serveras, där ert bidrag tillfaller DSI.

Osa senast 28/9 mobil Inga 0703083688.

Väl mött

Inga Ekelund

DSI maj 22.

En hälsning från projektet DSI, Indien. Vår direktor Jennie har sänt en aktuell uppdatering hur de har det på projektet.

Vädret har under april och maj fram till nu varit ovanligt varmt för årstiden men de klarar sig på något sätt. Vissa barn har fått hudproblem på grund av det extremt varma och torra vädret, men de kontrolleras regelbundet av skolsköterskan och av skolläkaren,som har sin lilla mottagning på DSI varje lördag.

Vanligtvis slutar vårterminen den 15 april och skollov fram till den 2 juni men på grund av pandemin och kraftiga monsunregn öppnade skolan väldigt sent efter jullovet.Dessutom har regeringen ökat antalet skoldagar, därför blir årets sommarlov förkortat.

All personal är som alltid upptagna av sina olika arbetsuppgifter. Varje år måste all verksamhet dokumenteras och nya licensförnyelser inskickas till regeringen. Det tar mycket tid i anspråk för vår direktor.

Prisbilden har ökat även i Indien och det påverkar självklart vår ekonomi. Vi har ökat vårt kobestånd, fodret har blivit dyrare och inte alltid så lätt att få tag i då det är eftertraktat. Drivmedelspriserna har också ökat och våra bussar kör ju flera mil varje dag för att hämta våra externa elever. Många av eleverna kommer från mycket fattiga familjer och kan inte betala skolavgifterna. Skolmaterialet måste då tyvärr bekostas av DSI, som redan har ansträngd ekonomi.

DSI, Devi Sarasvathi India Trust,startade 1996. Byggnaderna är slitna och mycket har redan fått repareras. Elkablar och en del maskiner behöver förnyas.Pojktoaletterna är i behov av reparation, en del av våra tak blev förstörda under monsunregnet i januari och måste målas med vattenbeständig färg.

Många män och kvinnor i vårt område letar sysselsättning och kommer även till DSI .Vi är behov av mer personal men vår ekonomi tillåter inte fler anställda. Tyvärr!

Även flera barn är i behov av att bo på vårt hostel men vi har inte utrymme åt alla. Ej heller ekonomi då de flesta föräldrar inte kan betala för sina barn.

Det här sista året har varit utmanande på många olika sätt. Min förhoppning är att de viktigaste sakerna på projektet kan åtgärdas samt en önskan att Coronapandemin kommer att utplånas.

TACKSAM FÖR All HJÄLP.